محلات فروش

کابل

کوته سنگی

 • مبارک سنتر منزل اول فروشگاه سیتی فیشن دوکان نمبر (G30)
 • اباسین ځدران منزل اول فروشگاه تاج
 • رابی سنتر منزل دوم آسو فیشن دوکان نمبر 10
 • فروشگاه بزرگ عاشق الله معراج مارکیت منزل اول دکان روبرو آخر مارکیت

کارته سه

 • رضایی سنتر فروشگاه حاجی محمد علی و پسران

کارته_چهار

 • سرک سه بازار کارته چهار فروشگاه لوازم بهداشتی و تحفه سبز

شهرنو

 • پارک مال منزل سوم فروشگاه محصولات ارگان  دوکان نمبر 324

دوکان های افغان پرفیوم

 • فاریاب مارکیت منزل اول دوکان افغان پرفیوم
 • پارک مال منزل اول افغان پرفیوم دوکان نمبر ۱۱۵
 • روشن پلازه منزل اول افغان پرفیوم دوکان های اول ‌و دوم

کوته سنگی

 • مبارک سنتر منزل اول فروشگاه سیتی فیشن دوکان نمبر (G30)
 • اباسین ځدران منزل اول فروشگاه تاج
 • رابی سنتر منزل دوم آسو فیشن دوکان نمبر 10
 • فروشگاه بزرگ عاشق الله معراج مارکیت منزل اول دکان روبرو آخر مارکیت

کارته سه

 • رضایی سنتر فروشگاه حاجی محمد علی و پسران

کارته_چهار

 • سرک سه بازار کارته چهار فروشگاه لوازم بهداشتی و تحفه سبز

شهرنو

 • پارک مال منزل سوم فروشگاه محصولات ارگان  دوکان نمبر 324

دوکان های افغان پرفیوم

 • فاریاب مارکیت منزل اول دوکان افغان پرفیوم
 • پارک مال منزل اول افغان پرفیوم دوکان نمبر ۱۱۵
 • روشن پلازه منزل اول افغان پرفیوم دوکان های اول ‌و دوم

گلبهار_سنتر

 • فروشگاه نورفیشن منزل اول مقابل دروازه ششم دوکان نمبر B-17
 • دوبی پرفیوم منزل اول دوکاکین نمبر B-18 و B-19

مکرویان سوم

 • مارکیت جدید، دوکان_نمبر1 مقابل بلاک 3 فروشگاه دوبی

لیسه مریم

 • مارکیت رحمانیان فروشگاه محک فیشن منزل اول دوکاکین نمبر 1-2-3
 • امپریال فیشن مرکز تجارتی بلوچ منزل اول دوکاکین های 1,2,3,4

هوتل پروان

 • احمد خیری درملتون حیات مارکیت

سرکوتل_خیرخانه

 • آریا فیشن مرکز تجارتی قصر لباس دوکان نمبر 43
 • دوبی فیشن مارکیت  قصر لباس پامیر منزل تحتانی 

پل باغ عمومی

 • کوچه مندوی پهلوی حوزه اول روز فیشن دوکان 18

گلبهار_سنتر

 • فروشگاه نورفیشن منزل اول مقابل دروازه ششم دوکان نمبر B-17
 • دوبی پرفیوم منزل اول دوکاکین نمبر B-18 و B-19

مکرویان سوم

 • مارکیت جدید، دوکان_نمبر1 مقابل بلاک 3 فروشگاه دوبی

لیسه مریم

 • مارکیت رحمانیان فروشگاه محک فیشن منزل اول دوکاکین نمبر 1-2-3
 • امپریال فیشن مرکز تجارتی بلوچ منزل اول دوکاکین های 1,2,3,4

هوتل پروان

 • احمد خیری درملتون حیات مارکیت

سرکوتل_خیرخانه

 • آریا فیشن مرکز تجارتی قصر لباس دوکان نمبر 43
 • دوبی فیشن مارکیت  قصر لباس پامیر منزل تحتانی 

پل باغ عمومی

 • کوچه مندوی پهلوی حوزه اول روز فیشن دوکان 18

کارته_نو

 • پایتخت فیشن، سرک دوم کارته نو، کاروان مال، مینا بازار دوکان نمبر 131-132

چهاراهی_قمبر

 • اتحاد سوپرمارکیت مقابل بلاک ها

کمپنی

 • چهاردهی بزنس سنتر سیمساری فروشی احمد فیضان منزل اول کوچه دوم دوکان 112

دشتبرچی

 • جاده شهید مزاری ایستگاه مغازه ، جلیلی سنتر منزل اول دوکان نمبر 114 نوربند بیوتیک
 • برچی سیتی واک منزل دوم دوکان نمبر 10
 • برچی سیتی سنتر منزل دوم دوکان نمبر 2 فروشگاه آسوده

بهارستان

 • چهاراهی دهن باغ فاروق بزنس سنتر  منزل اول دوکان نمبر 4 فروشگاه لوریل

کارته_نو

 • پایتخت فیشن، سرک دوم کارته نو، کاروان مال، مینا بازار دوکان نمبر 131-132

چهاراهی_قمبر

 • اتحاد سوپرمارکیت مقابل بلاک ها

کمپنی

 • چهاردهی بزنس سنتر سیمساری فروشی احمد فیضان منزل اول کوچه دوم دوکان 112

دشت برچی

 • جاده شهید مزاری ایستگاه مغازه ، جلیلی سنتر منزل اول دوکان نمبر 114 نوربند بیوتیک
 • برچی سیتی واک منزل دوم دوکان نمبر 10
 • برچی سیتی سنتر منزل دوم دوکان نمبر 2 فروشگاه آسوده

بهارستان

 • چهاراهی دهن باغ فاروق بزنس سنتر  منزل اول دوکان نمبر 4 فروشگاه لوریل

شهر مزارشریف

 • مارکیت اصغری، منزل اول، فروشگاه ترکیش فیشن روبری درب غربی مارکیت، دوکان نمبر ۲۳.
 • نذیر مصطفی درملتون، مقابل شفاخانه ملکی ولایت بلخ.
 • بانو فیشن کامپلیکس، شرق مکتب سلطان راضیه،

جوار بلاک های رهایشی گذر حیات.

 • جوار بلاک های رهایشی گذر حیات.
 • آرایشگاه دنیای طوفان، جاده باختر، جوار مکتب امید افغان ترک

کندهار

 • ایوبی سنتر نوی اعتماد درملتون .

هرات

 • حسینی آرایش و بهداشت – شهرنو مقابل برادران مارکیت پهلوی نخ فروشی

غزنی

 • فروشگاه انصاری: لب دریا سروری بزنس سنتر دوکان نمبر 19-20
 • فروشگاه احمدی. نزدیک چوک سینما سلطان محمود مارکیت

بادغیس

 • شهر قلعه نو دوکان قدرت الله صمیم جنب فروشگاه عبدالرحمن فرستان